جهت طرح مشکلات کامپیوتری خود از قسمت نظرات اقدام فرمائید و در اسرع وقت پاسخ خود را در همین بخش دریافت کنید