دوربین زنده در شهر نیویورک(نیویورک سیتی )

 

توجه:دوربین شهر نیویورک بر روی میدان تایمز و خیابان مشهور برادوی  می باشد.

 

دوربین زنده در شهر سانفرانسیسکو(ایالت کالیفرنیا)

 

توجه:دوربین سانفراسیسکو منظره ای از پل مشهور و زیبای گلدن گیت رو نمایش می دهد.

 

دوربین زنده از مجمسه ازادی در نیویورک


توجه:دوربین منظره ای زیبا از مجمسه ازادی در رودخانه هادسون نیویورک را نمایش می دهد.