دانلود رمان خواستگاری یا انتخاب اثر م.مودب پور

http://dl.parsbook.org/server1/archive/09120102040.JPG

بخشی از رمان خواستگاری یا انتخاب :

فریبا و شهره واستادن و منتظرن که مترو بیاد . در ض من دارن با همیدیگه صحبت می کنن.تو مترو یه عده خانم و آقا هم هستن. البته بیشتر خانما هستن»

فریبا: یه دختر ، کالا یا یه چیز فروشی نیس که بذارنش تو یه مغازه و براش مشتری بیاد واگه پسندیدش، ببره بزاره تو خونه ش!

مریم: منکه از این جرات آ ندارم به بابام بگم من می خوام برم خواستگاری!

فریبا: پس حق انتخاب ما چی می شه؟ ! یعنی ما محکومیم که همیشه انتخاب بشیم؟

حق نداریم خودمون انتخاب کنیم؟!


لینک دانلود رمان خواستگاری یا انتخاب :


http://37.59.19.128:3308/images/download.png